Přebuz: Oprava mostku přes Rolavu je zatím v nedohlednu

2020-05-05_162344Rekonstrukce mostku přes Rolavu u Přebuze, zborceného loni na jaře, je zatím v nedohlednu. Cyklisté, projíždějící po trase č. 2000, i pěší, tak i v nadcházející letní sezóně budou odkázáni na lávku, opravenou svépomocí na jaře 2019. Město Přebuz, které je vlastníkem navazující komunikace, požádalo sice koncem loňského roku Karlovarský kraj o dotaci na pořízení projektové dokumentace na stavbu mostku nového, příspěvek ale doposud schválen nebyl. Z vlastního skromného rozpočtu není město schopné tyto náklady pokrýt. Nezbývá než věřit, že i přes aktuální složitou situaci se prostředky na zpracování projektu i jeho realizaci v dohledné době najdou a že provizorní lávka zatím vydrží.