Hornický region Krušnohoří je zapsaný na seznamu UNESCO. Patří do něj i cínový důl Mauritius

Už více než rok je hornická krajina v Krušných horách zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Součástí regionu je i Hornická kulturní krajina Abertamy-Boží Dar-Horní Blatná na Karlovarsku, kde se nachází největší cínový důl u nás jménem Mauritius s prohlídkovou štolou Kryštof.

Krušnohoří na české i německé straně hranice má několikasetletou hornickou historii. Proto platí za technologické a vědecké centrum, odkud se různé inovace a vynálezy šířily do dalších hornických regionů po celém světě.

Na české straně Krušných hor byly zapsány hornické památky v pěti oblastech: Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy-Boží Dar-Horní Blatná, Hornická kulturní krajina Krupka, vrch Mědník a Rudá věž smrti u Ostrova.

Cínový důl Mauritius, který je veřejnosti přístupný od roku 2015, se nachází v lokalitě Abertamy-Boží Dar-Horní Blatná. Návštěvníci si jej mohou prohlédnout od května do září. Po zbytek roku je uzavřen kvůli kolonii netopýrů, která tu pravidelně zimuje. Důl Mauritius je největším zimovištěm netopýrů v České republice.
montanregion mauritius michal urban
Na prohlídku dolu, respektive jedné ze štol, se můžete po předchozí rezervaci vypravit s průvodcem. Před vstupem do štoly Kryštof budete vybaveni ochrannou helmou, holinami, svítilnou a nepromokavým pláštěm. Prohlídková trasa má přibližně 200 metrů. Na jejím konci uvidíte ojedinělou Velkou komoru, kde se těžil cín již od 16. století po dobu asi dvě stě let.

V průběhu prohlídky se seznámíte se třemi způsoby těžby, které se tu používaly. Od prvotní ražby chodeb pomocí želízka a mlátku, přes odlamování horniny metodou sázení ohněm až po ražbu za použití střelného prachu. Každá z těchto metod byla ve své době považována za efektivní a na horninách zanechala nesmazatelné stopy.

Autor: Jana Strejčková
Zdroj: https://region.rozhlas.cz/