Informace k projektu „Domácí vrch – únik z nudy do přírody“

domaci_vrch_kraslice_projekt_unik_z_nudy_do_prirody

Cílem projektu je rozvoj rekreačních funkcí lesního komplexu Domácí vrch navazujícího na zastavěné území města Kraslice formou uceleného systému volnočasových a sportovních aktivit umožňujících vyžití občanů napříč generacemi i různými úrovněmi fyzických schopností v přírodním prostředí příměstských lesů.

Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na posílení environmentálních a neproduktivních funkcí lesa prostřednictvím činností využívajících jeho společenského potenciálu.

V rámci projektu budou zrealizovány naučné stezky s herními prvky, trasa pro cyklisty a na skalním masivu zajištěné stezky – ferraty. Bude provedena rekonstrukce cest pro lepší přístupnost pro veřejnost a nebyla opomenuta ani otázka údržby a pořádku v řešené lokalitě formou doplnění odpadkových košů.

Realizace: Městské lesy Kraslice spol. s r. o.
Partneři projektu: Město Kraslice a První Krušnohorská o.p.s.

MAS-Sokolovsko-logo-velkeProjekt je spolufinancován Evropskou Unií metodou CLLD, kterou v našem regionu administruje MAS Sokolovsko o.p.s.