Lesopark a naučná stezka v Perninku

V roce 2011 byl v Perninku obnoven zanedbaný lesopark, a to díky investici Lesů ČR a dotacím z Evropské Unie. Významná přírodní památka tak dostala atraktivní podobu včetně nové turistické naučné stezky.

SOU3ec32b_lesopark3 Výsadba pod Šnekovým kopcem

Při regeneraci lesoparku Pernink posoudili lesníci zdravotní stav stromů pocházejících ještě z původní výsadby. Některé stromy byly ošetřeny, ty ve špatném stavu nahrazeny novými. Vysazeno bylo více než 11 tisíc stromů a keřů, 26 druhů listnatých a sedm druhů jehličnatých. Mezi nově vysázenými dřevinami najdeme javor babyku, brslen evropský či štědřenec alpský, jehličnany obohatila borovice černá, smrk omorika nebo tis červený.

Obnovy se dočkala i nejzajímavější část lesoparku, takzvaný šnekový kopec. V parku vznikl po vzoru podobné zahradnické zajímavosti, která se dochovala v kroměřížské Květné zahradě. Prostor kopce zbavili lesníci náletových dřevin, kolem cest vysázeli stromy. Úpravami prošlo také prostranství kolem pomníku. Na místě bývalého jezírka vznikla studánka s kaskádovým přítokem. Opravený byl i altán a veškeré trasy lesoparkem byly označeny. Na významných místech jsou informační tabule.

Vysadba-nad-Snekovym-kopcem Pohled na Pernink od sochy Ježíše Krista (zdroj: Lesy ČR)

Další z řady zajímavostí je netradiční forma křížové cesty. Tvoří ji 13 zastavení v podobě pro Krušnohoří typických javorů klenů. Tyto odolné stromy, které se na podzim červeně zabarvují a dosahují úctyhodné výšky, mají na svých kmenech umístěny obrázky křížové cesty. V lesoparku vznikl i umělý kopec osázený rostlinou barvínek, na cestách do lesoparku přibyly vstupní portály, součástí projektu byla i obnova odpočívadla doplněného pramínkem.

Původní lesopark vznikl v době mezi světovými válkami za přispění místního okrašlovacího spolku na ploše kolem 45 hektarů. Po druhé světové válce pustl a postupně se měnil v les, některé jeho původní části prakticky zanikly. Díky blízkosti Perninku byla ještě do doby před obnovou patrná a používaná síť původních, prošlapaných chodníků. Přeměna lesních porostů na lesopark znamená podle Klempířové kromě rozšíření možností k vycházkám do přírody také zvýšení biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti.

Zdroj: Lesy ČR, iDnes, ČT24, Obec Pernink

Naučné trasa Pernink – stanoviště
1. Obecní úřad
2. Kontribučenská sýpka
pernink-naucna-trasa3. Kostel Nejsvětější Trojice
4. Rašeliniště
5. Rybná
6. Textilní průmysl
7. Socha Ježíše Krista
8. Lyžařské sporty
9. Viadukt
10. Důl Drahá kožešina
11. Důl Anna
12. Důl Nanebevzetí Panny Marie
13. Městský vodojem
14. Městský park
15. Mlýny v Perninku
16. Cesta na Vlčinec
17. Dračí skála
18. Perninské panorama

Zdroj: www.taggmanager.cz