Radonová naučná stezka v Jáchymově

V Jáchymově byla na jaře 2011 otevřena unikátní naučná stezka, která podrobně informuje o radioaktivním plynu radonu. Tříkilometrová trasa s devíti tabulemi vede od radnice kolem dolu Svornost, kde se stále těží radonová voda, a jámy Josef podél Špitálního kostelíku kaštanovou alejí k sanatoriu Radium palác. Na vzniku se podílel mimo města Jáchymov i Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ministerstvo průmyslu a ČVUT.

radonova naucna stezka jachymov

V odvalech z jáchymovských dolů objevila Marie Curie Sklodowská v roce 1898 radioaktivní prvky radium a polonium. V roce 1906 vznikly v Jáchymově první radonové lázně na světě.

Cílem autorů trasy bylo vytvoření informačních tabulí, které by připomínaly jáchymovský odkaz, avšak zároveň i dostatečně zřetelně upozorňovaly na skutečnost, že radon v domech je druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Trasa upozorňuje i na to, jak se proti působení radonu chránit a jak slouží při léčbě.

Stanoviště Radonové naučné stezky
1 – Negativní působení radonu na zdraví člověka
2 – Co vše ovlivňuje koncentraci radonu v domě
3 – Zdroje radonu v domech
4 – Jak se měří radon
5 – První měření radonu a první ozdravná opatření na území Česka
6 – Jak zvýšit účinnost stávajících nefunkčních opatření (nové a praxí ověřené postupy)
7 – Jaká opatření pomohou snížit koncentraci radonu ve stávajících stavbách
8 – Jak postupovat při ochraně nových staveb
9 – Radonový program České republiky

Výstřižek
Zdroj: radonovastezka.cz, lidovky.czidnes.cz